Algemene Voorwaarden

van

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Ulmer Straße 123
D – 73037 Göppingen

hierna genoemd “RaceChip Chiptuning”.

1. Toepassingsgebied

Onderstaande Algemene Voorwaarden (“AV”) gelden voor overeenkomsten tussen RaceChip Chiptuning en klanten over de levering van artikelen, met name voor de producten RaceChip®, RaceChip® Pro2 en RaceChip® Ultimate (hierna genoemd RaceChip).

2. Bij bestellingen in de onlineshop (www.racechip.nl) geldt:

2.1 The following applies to orders placed in the online shop (www.racechip.de):

De weergave van de producten in de onlineshop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een vrijblijvende onlinecatalogus.

De voor het sluiten van de overeenkomst ter beschikking staande talen zijn Duits, Engels, Spaans, Frans, Kroatisch, Turks en Italiaans.

Het sluiten van de overeenkomst vindt onafhankelijk van de aangeboden taal uitsluitend in het Duits plaats.

Door op de functie “In winkelwagentje” te klikken selecteert u het gewenste artikel en de hoeveelheid. Vervolgens kiest u door de functie “Kies betalingswijze” aan te klikken, hoe u wilt betalen. Dan voert u uw klantgegevens in met inbegrip van het adres waarheen de factuur moet worden gestuurd en eventueel een afwijkend leveringsadres. U kunt door de functie “Bestelling controleren” aan te klikken, alle ingevoerde gegevens nog eens controleren en eventueel corrigeren en artikelen uit het winkelwagentje verwijderen of het aantal wijzigen.

De correctie van de ingevoerde gegevens kan worden gerealiseerd door middel van de gebruikelijke muis- en toetsenbordfuncties in de desbetreffende invoervelden .

Door de knop “Bestelling versturen” aan te klikken plaatst u – behoudens bestaande herroepingsrechten en rechten om de overeenkomst te ontbinden – een bindende bestelling van de zich in het winkelwagentje bevindende artikelen. Het bevestigen van de ontvangen bestelling vindt onmiddellijk plaats na het versturen van de bestelling en vormt nog geen aanvaarding van de overeenkomst.

Een overeenkomst komt tot stand wanneer RaceChip Chiptuning dit bindende aanbod aanneemt door het per e-mail versturen van een opdrachtbevestiging. De opdrachtbevestiging resp. kennisgeving van de aanvaarding kan ook plaatsvinden door het versturen van het artikel.

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens en onze AV per e-mail. Uw bestelgegevens zijn om redenen van veiligheid niet meer via het internet toegankelijk.

2.2 Bij bestelling via eBay geldt:

Artikelen worden door RaceChip Chiptuning uitsluitend in het aanbodformaat “Onmiddellijk kopen” bij eBay geplaatst. Het plaatsen van een artikel in het aanbodformaat “Onmiddellijk kopen” vormt een bindend aanbod dat leden van eBay dit artikel voor de vermelde prijs kunnen kopen.

Door op de knop “Onmiddellijk kopen” te klikken komt u op de pagina “Controleren en kopen”. Op deze pagina kunt u bijzonderheden van uw bestelling (artikel, prijs, versturen, levering, betaling) controleren en het bestellen eventueel afbreken. Gebruik hiervoor de “Terug”-knop van uw browser om weer terug te gaan naar de artikel- resp. aanbodpagina. Als u het bestellen afbreekt door op de “Terug”-knop te klikken kunt u uw invoergegevens corrigeren.

Als u op de knop “Kopen” klikt, komt een rechtsgeldige koopovereenkomst met RaceChip Chiptuning tot stand. Over het sluiten van de overeenkomst wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

2.3 Bij bestelling via Amazon geldt:

Door op de knop “In winkelwagentje” te klikken selecteert u het gewenste artikel en de hoeveelheid. Het artikel komt vervolgens in uw winkelwagentje. Door op de knop “Naar het winkelwagentje” te klikken krijgt u de/het door u geselecteerde “Artikel(-en)” te zien. U kunt het aantal van de zich in het winkelwagentje bevindende “Artikel(-en)” wijzigen of de artikelen uit het winkelwagentje verwijderen door op “Wissen” te klikken.

BDoor op de knop “Naar de kassa” te klikken komt u op de pagina waar u uw e-mailadres invoert en u zich kunt aanmelden door de functie “Ik ben al klant en mijn wachtwoord is” aan te klikken en uw wachtwoord in te voeren. Bent u nog geen klant, dan kunt u zich na het invoeren van uw e-mailadres door op de functie “Ik ben een nieuwe klant ” te klikken als nieuwe klant aanmelden.

Als u op de knop “Verder (via de veiligheidsserver)” klikt, kunt u het leveringsadres aangeven en dit bevestigen door op de knop “Naar dit adres sturen” te klikken. Door op de knop “Verder” te klikken kunt u de betalingswijze selecteren en uw gegevens voor het betalingsverkeer invoeren. Op de volgende pagina kunt u de door u ingevoerde gegevens nogmaals controleren en deze gegevens eventueel wijzigen door op de functie “Wijzigen” te klikken. Als u nu op de knop “Nu kopen” klikt, is de koopovereenkomst voor dit artikel tot stand gekomen. Over het sluiten van de overeenkomst wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

Correcties van uw invoergegevens vóór het plaatsen van de bestelling kunt u uitvoeren door de door Amazon ter beschikking gestelde technische middelen door de functie “Wijzigen” aan te klikken en door middel van de gebruikelijke muis- en toetsenbordfuncties in de desbetreffende invoervelden. Door op de “Terug”-toets van uw browser te klikken komt u ook op de voorgaande bestel- of aanbodpagina. Een invoerfout kan door u ook worden gecorrigeerd door het bestellen af te breken door op de desbetreffende functie te klikken en opnieuw te beginnen.

3. Prijzen en betalingsvoorwaarden

Alle prijzen zijn eindprijzen. Dus inclusief BTW.

Bij levering van het artikel binnen Europa worden geen verzend- en verpakkingskosten berekend. Bij levering van het artikel naar andere landen worden wel verzend- en verpakkingskosten berekend die aan de klant vóór het plaatsen van de bindende bestelling op de bestelpagina duidelijk worden meegedeeld.

3.1 Betaling per PayPal:

De betaling per PayPal staat alle klanten ter beschikking die een PayPal-account hebben aangemaakt. Bij betalingen per PayPal maakt u het eindbedrag van de factuur per PayPal over op onze PayPal-account. Zodra het complete bedrag op onze account is geboekt, wordt uw opdracht geactiveerd en wordt deze verstuurd.

3.2 Vooruitbetaling:

Deze betalingswijze staat alle klanten ter beschikking. Bij de betalingsmethode vooruitbetaling maakt u het eindbedrag van de factuur op onze account over. Zodra het complete bedrag op onze account is geboekt, wordt uw opdracht geactiveerd en wordt deze meteen verstuurd. Gedetailleerde informatie m.b.t. tot de benodigde bankrelatie ontvangt u automatisch aan het einde van uw bestelling.

3.3 Betaling onder rembours:

Deze betalingswijze is alleen in Duitsland mogelijk. De betaling onder rembours is de eenvoudigste betalingsmethode waarvoor wij € 3,90 rembourskosten berekenen.

3.4 Betaling per creditkaart:

Deze betalingswijze staat alle klanten ter beschikking die in het bezit van een creditkaart zijn. Bij betaling met een creditkaart stuurt u ons in een veilige procedure de naam van de houder van kaart, uw creditkaartnummer, het soort kaart (VISA / Mastercard), de geldigheidsduur van de kaart en uw CVV-nummer. Na ontvangst van deze gegevens wordt het factuurbedrag van uw creditkaart afgeschreven en wordt uw artikel voor verzending klaargemaakt. De afwikkeling vindt plaats via een beveiligde verbinding van onze betalingsdienstaanbieder PayOne.

3.5 Contante betaling bij afhalen:

Deze betalingswijze staat alle klanten ter beschikking die het bestelde artikel persoonlijk afhalen.

Klarna AV

Betaling op rekening en financiering

Samen met Klarna bieden wij u Rechnungskauf [kopen op rekening] en de financierinsservice Klarna Ratenkauf [koop op afbetaling] als betalingsmogelijkheden. Bij een betaling met Klarna hoeft u nooit uw rekeninggegevens op te geven. U betaalt pas, als u het artikel hebt ontvangen.

Bij de betalingswijzen Klarna Rechnung en Klarna Ratenkauf is levering op een adres dat van het factuuradres afwijkt, niet mogelijk. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Klarna Rechnung

Bij kopen op rekening met Klarna ontvangt u altijd eerst het artikel en hebt u steeds een betalingstermijn van 14 dagen. Meer informatie en de volledige Algemene Voorwaarden van Klarna met betrekking tot het kopen op rekening vindt u hier.

Klarna verifieert en analyseert de verstrekte gegevens van de consument en, als er een gerechtvaardigde twijfel bestaat, wisselt zij gegevens uit met andere bedrijven en ondernemingen die gespecialiseerd zijn in de levering van bedrijfsspecifieke informatie (kredietwaardigheidsanalyse). Indien de kredietwaardigheid van de consument niet gewaarborgd is, is Klarna AB vervolgens gerechtigd om de klant te ontzeggen om van de betalingswijzen van Klarna gebruik te maken en moet zij de klant op alternatieve betalingsmethoden wijzen. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met De Duitse Wet bescherming persoonsgegevens [Datenschutzgesetz] behandeld en worden niet voor reclamedoeleinden aan derden doorgegeven. Hier kunt u meer over Klarna’s regels m.b.t. gegevensbescherming te weten komen.

Bezoek www.klarna.de voor meer informatie over Klarna.
Klarna AB, bedrijfs- en vennootschapsnummer: 556737-0431

4. Levering

4.1

Voor zover niets anders is aangegeven of overeengekomen, wordt het bestelde artikel bij bestellingen tot 16 uur nog dezelfde dag verstuurd.

Bij leveringen binnen Europa vindt de levering plaats, voor zover niets anders is aangegeven, binnen 24 uur op voorwaarde van de volledige betaling van de aankoopprijs, met uitzondering van betaling onder rembours.

4.2

Wij zijn gerechtigd tot het leveren van gedeeltelijke leveringen, voor zover dit voor de klant als billijk wordt geacht.

4.3

Indien de klant een consument is, gaat het risico van de toevallige ondergang of van de toevallige verslechtering van het artikel bij de levering van het verkochte artikel op de klant over.

In alle andere gevallen gaat het risico conform § 447 van het Duitse BW [BGB] bij de overdracht van het artikel aan het transportbedrijf op de klant over.

5. Eigendomsvoorbehoud, verrekening, retentierecht

5.1

Tot aan de volledige betaling van alle vorderingen uit de desbetreffende koopovereenkomst blijft het geleverde artikel het eigendom van RaceChip Chiptuning.

Voordat de volledige betaling heeft plaatsgevonden, dient de klant jegens RaceChip Chiptuning met betrekking tot het artikel alle beslagen en veranderingen van eigenaar onverwijld mee te delen.

5.2

De verrekening van vorderingen van RaceChip Chiptuning is uitsluitend mogelijk met onbetwiste en rechtsgeldig vastgestelde vorderingen van de klant.

5.3

Voor het gebruik maken van zijn retentierecht is de klant slechts in zoverre bevoegd, indien zijn tegenvordering berust op dezelfde overeenkomst.

6. Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Ulmer Str. 123
D – 73037 Göppingen
Deutschland / Germany
Telefoon +49 / 7161 / 1581 – 600
Fax +49 / 7161 / 1581 – 899
E-Mail [email protected]

via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

7. Gebreken en aansprakelijkheid

7.1 Gebreken

Aanspraken van de klant wegens gebreken verjaren in overeenstemming met de wettelijke regelingen twee jaar na levering van het gekochte.

Eisen tot schadeloosstelling zijn ongeldig, indien de klant zonder toestemming van RaceChip Chiptuning de RaceChip wijzigt, ondeskundig behandelt of op zodanige wijze gebruikt die niet in verband met de voorgeschreven inbouw en bediening staan. Hierbij horen met name technische diagnosemaatregelen en mechanische invloeden op de RaceChip. Als niet voorgeschreven behandeling worden ook dergelijke mechanische invloeden beschouwd, die door overbelasting ontstaan. Een voorbeeld voor een dergelijke overbelasting is het gebruik voor wedstrijden op de weg.

7.2 Aansprakelijkheid

Ongeacht onderstaande aansprakelijkheidsbeperkingen is RaceChip Chiptuning onbeperkt aansprakelijk voor schades als gevolg van dood, lichamelijk letsel of benadeling van de gezondheid die berusten op plichtverzuim als gevolg van opzet of nalatigheid van onze wettelijke vertegenwoordigers of onze assistenten alsmede voor schades die door de aansprakelijkheid volgens de Duitse Wet op de Productaansprakelijkheid [Produkthaftungsgesetz] worden omvat alsmede voor alle schades die berusten op contractbreuken als gevolg van opzet, grove nalatigheid of bedrog van onze wettelijke vertegenwoordigers of onze assistenten. Voor zover RaceChip Chiptuning met betrekking tot het artikel of delen ervan een garantie van eigenschappen en/of houdbaarheidsgarantie [Beschaffenheitsgarantie- und/oder Haltbarkeitsgarantie] heeft afgegeven, is RaceChip Chiptuning ook aansprakelijk in het kader van deze garantie. Voor schades die berusten op het ontbreken van de gegarandeerde eigenschappen of houdbaarheid, maar niet direct bij het artikel optreden, is RaceChip Chiptuning echter alleen dan aansprakelijk, indien het risico van een dergelijke schade kennelijk door de garantie van eigenschappen en houdbaarheidsgarantie wordt omvat.

RaceChip Chiptuning is ook aansprakelijk voor schades die worden veroorzaakt door schending als gevolg van lichte nalatigheid van essentiële contractuele plichten waarvan de schending het doel van de overeenkomst in gevaar brengt alsmede de schending van dergelijke contractuele plichten waarvan de nakoming de voorgeschreven uitvoering van de overeenkomst pas mogelijk maakt en op de naleving ervan de klant vast vertrouwt en vertrouwen mag, echter steeds slechts voor de voorziene, karakteristieke schade. Voor zover de schade door een door de koper voor het betreffende schadegeval afgesloten verzekering (hiervan uitgesloten sommenverzekering) is gedekt, is RaceChip Chiptuning uitsluitend aansprakelijk voor eventueel daarmee verbonden nadelen van de koper, bijv. hogere verzekeringspremies of rentenadelen tot aan de schaderegeling.

Overige aansprakelijkheid is zonder inachtneming van de rechtsnatuur van de ingediende eis uitgesloten. Voor zover de aansprakelijkheid van RaceChip Chiptuning is uitgesloten of beperkt, dan geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze employés, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en assistenten.

7.3

De klant wordt erop gewezen dat bij het gebruik van een RaceChip toename van het olieverbruik tot 30% mogelijk is en dat door het opvragen van extra prestatie de slijtage van de motorvoertuigonderdelen wordt verhoogd.

Productgerelateerde wijzigingen m.b.t. techniek, vorm, kleur, gewicht of design aan het product blijven voorbehouden, voor zover wijzigingen of afwijkingen met inachtneming van de belangen van RaceChip Chiptuning voor de koper redelijk zijn.

8. Gegevensbescherming

8.1

De klant is ervan op de hoogte en hij stemt erin toe, dat de voor de afwikkeling van de overeenkomst vereiste persoonlijke gegevens door RaceChip Chiptuning op gegevensdragers worden opgeslagen. De klant stemt uitdrukkelijk in met het verzamelen, bewerken en gebruik van zijn persoonsgerelateerde gegevens. De opgeslagen persoonlijke gegevens worden door RaceChip Chiptuning vertrouwelijk behandeld. Het verzamelen, bewerken en gebruik van de persoonsgerelateerde gegevens van de klant vindt plaats met inachtneming van onze privacyverklaring alsmede van de Duitse Wet Persoonsregistratie [Bundesdatenschutzgesetz] (BDSG) en van de Duitse Wet inzake Elektronische Media [Telemediengesetz] (TMG)

8.2

De klant is bevoegd om zijn toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst te herroepen. RaceChip Chiptuning is in dit geval verplicht om de persoonlijke gegevens van de klant onmiddellijk te wissen. Bij lopende bestellingen vindt het wissen plaats na afsluiting van de bestelling.

9. Verlies van garantieclaims en effecten op de waarborg

Door het inbouwen van een RaceChip verliest de klant garantieclaims op de motor jegens de garant voor het motorvoertuig.

De inbouw van een RaceChip kan afbreuk doen aan de garantieclaims van de klant jegens de verkoper van het motorvoertuig met betrekking tot het gewijzigde motorvoertuig. Hiervoor kan de klant RaceChip Chiptuning niet aansprakelijk stellen.

10. Algemene goedkeuring voor het motorvoertuig en verzekeringsdekking

10.1

De klant is ervan op de hoogte dat bij de inbouw van de RaceChip het gebruik ervan leidt tot het vervallen van de algemene goedkeurig voor het motorvoertuig. Dit heeft tot gevolg dat het op dusdanige wijze gewijzigde motorvoertuig niet op de openbare weg mag worden gebruikt. De klant dient de technische keuring door een officieel erkende keurings- en onderzoeksinstelling als bedoeld in § 19 van het Duitse wegenverkeersreglement m.b.t. technische eisen en rijvaardigheidseisen [StVZO] onder eigen verantwoordelijkheid en voor eigen rekening te organiseren. De klant is er eveneens van op de hoogte dat er zonder een algemene goedkeurig voor het motorvoertuig ook geen verzekeringsdekking bestaat.

10.2

RaceChip Chiptuning is, gelet op de productdiversiteit en de uitrustingsgerelateerde diversiteit op het gebied van de motorvoertuigen, niet in staat om alle eigenschappen m.b.t. compatibiliteit te controleren en te waarborgen. Geschiktheid voor de technische keuring door een officieel erkende keurings- en onderzoeksinstelling als bedoeld in § 19 van het Duitse Wegenverkeersreglement m.b.t. technische eisen en rijvaardigheidseisen is niet overeengekomen.

11. Bevoegde rechtbank

Indien de koper ondernemer is, dan is de bevoegde rechtbank voor alle geschillen de Rechtbank Ulm (Duitsland) sector Kanton [Amtsgericht] Ulm resp. bij afwijkende bevoegdheid de Arrondissementsrecht [Landgericht] Stuttgart (Duitsland).

12. Slotbepalingen

Voor het geval dat afzonderlijke bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en/of van de daardoor aangevulde overeenkomst ongeldig zouden zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen van alle andere bepalingen onverminderd van kracht.

Juni 2014