INCLUSIEF
TERUGGAVE
GRATIS
VERZENDING

Privacyverklaring (Stand april 2019)

Wij, de firma RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG, nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en houden ons strikt aan de regels van de privacywetten, met name aan de Europese privacywetgeving en de algemene verordening gegevensbescherming. Hieronder informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan wanneer u gebruikmaakt van onze website www.racechip.nl.

Persoonsgegevens bestaan uit afzonderlijke informatie over persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een bepaalde of bepaalbare natuurlijke persoon. Daaronder valt informatie als de burgerlijke naam, het adres, het telefoonnummer en de geboortedatum.

I. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke zoals bedoeld in de algemene verordening gegevensbescherming:

RaceChip Chiptuning GmbH & Co. KG
Karl-Frasch-Str. 14
73037 Göppingen
Duitsland
Telefoon: +49 7161 1584 999
Fax: +49 7161 1581 899
E-mail: [email protected]

II. Functionaris gegevensbescherming

Contactgegevens van onze functionaris gegevensbescherming:

Examcert Ltd.
An der Dünung 48
23968 Wismar
Duitsland
Tel: +49 800-5891262
E-mail: [email protected]

III. Doelen en wettelijke grondslagen van de gegevensverwerking

Informatief gebruik van de website

Bij het louter informatieve gebruik van onze internetpresentatie, d.w.z. wanneer u zich niet registreert, aanmeldt of een bestelling plaatst of ons verder informatie over uw persoon toestuurt, verwerken wij geen persoonsgegevens, met uitzondering van de gegevens die uw browser verzendt om uw bezoek aan de website mogelijk te maken evenals informatie die ons wordt toegestuurd in het kader van geplaatste cookies voor een statistische analyse van het gebruik van onze website.

a. Technische beschikbaarstelling van de website

(i) Logfiles maken

Om de website technisch beschikbaar te stellen moeten wij bepaalde, automatisch verzonden informatie van u verwerken zodat uw browser onze website kan weergeven en u van de website gebruik kunt maken. Deze informatie wordt bij elke oproep van onze internetpagina automatisch geregistreerd en in onze serverlogfiles opgeslagen. De volgende informatie wordt daarbij verzameld:

 • browsertype/-versie
 • gebruikt besturingssysteem
 • verwijzings-URL (de eerder bezochte pagina)
 • hostnaam van de gebruikte computer (IP-adres)
 • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens worden niet gekoppeld aan andere gegevensbronnen, bovendien worden de gegevens na statistische beoordeling gewist.

Wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van de gegevens is art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bestaat eruit dat wij onze website technisch aan u beschikbaar kunnen stellen en een correcte functie van de website waarborgen. Bovendien bestaat ons gerechtvaardigde belang eruit onze website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnische systemen te waarborgen.

(ii) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk vorm te geven en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij bovendien op verschillende pagina's zogenoemde cookies. Hierbij gaat het om kleine tekstbestandjes die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zgn. sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat geïnstalleerd waardoor wij uw browser bij een volgend bezoek kunnen herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen, dat u over het installeren van cookies wordt geïnformeerd en afzonderlijk kunt beslissen of u deze wilt accepteren of dat u de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Wanneer u cookies niet accepteert kunnen sommige functies van onze website beperkt worden gebruikt.

Hieronder vindt u informatie over de door ons gebruikte cookies en de instellingsmogelijkheid van uw browser.

Noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om onze website te laten functioneren. Daartoe behoren bijv. cookies waarmee u in het klantgedeelte kunt inloggen of iets in uw winkelwagen kunt leggen.

Analytische/prestatiecookies

Met deze cookies kunnen geanonimiseerde gegevens over het gebruiksgedrag van onze bezoekers worden verzameld. Deze worden vervolgens door ons geanalyseerd om bijv. de functionaliteit van de website te verbeteren en u interessante aanbiedingen te laten zien.

Functionele cookies

Deze cookies worden gebruikt voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bijv. om een betere navigatiestroom op onze website voor te stellen, u gepersonaliseerde en relevante informatie te laten zien (bijv. "op interesse gebaseerde reclameadvertenties").

Targetingcookies

Deze cookies registreren uw bezoek aan onze website, de pagina’s die u heeft bezocht en de links waarop u heeft geklikt. Wij zullen deze informatie gebruiken om onze website en de reclame die aan u wordt getoond, af te stemmen op uw interesses.

Cookies van derde partijen

Deze cookies van sommige van onze reclamepartners, helpen om het internetaanbod en onze website voor u interessanter vorm te geven. Daarom worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. Hierbij gaat het om tijdelijke cookies die automatisch na een vastgestelde tijd worden gewist. Cookies van partnerbedrijven worden in de regel na een paar dagen of na maximaal 24 maanden gewist, in een afzonderlijk geval ook na meerdere jaren. Ook de cookies van onze partnerbedrijven bevatten geen persoonsgegevens. Er worden alleen maar gepseudonimiseerde gegevens onder een gebruikers-ID verzameld. Deze gepseudonimiseerde gegevens worden op geen enkel moment samengevoegd met uw persoonsgegevens.

De door middel van analytische/prestatiecookies, functionele cookies, targetingcookies en cookies van derde partijen verzamelde gegevens worden d.m.v. technische voorzorgsmaatregelen gepseudonimiseerd of geanonimiseerd. Daardoor kunnen de gegevens niet meer aan de oproepende gebruiker worden gekoppeld. De gegevens worden niet samen met overige persoonsgegevens van de gebruikers opgeslagen.

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van cookies is art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bestaat bij technisch noodzakelijke cookies eruit, u een website ter beschikking te kunnen stellen die technisch goed functioneert een eenvoudig te gebruiken is. Bij de overige cookies bestaat ons gerechtvaardigde belang eruit, de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Bovendien komen wij dankzij de analytische/prestatiecookies, functionele cookies en targetingcookies te weten, hoe de website wordt gebruikt en kunnen wij ons aanbod voortdurend verbeteren en gebruiksvriendelijker vormgeven.

Hoe kan ik de cookie-instellingen van mijn browser configureren?

Elke browser heeft een verschillende manier om cookie-instellingen te beheren. Deze wordt beschreven in het Help-menu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de desbetreffende browser via de volgende links:

b. Statistische analyse van het gebruik van de website en reikwijdteverbetering

Voor een statistische analyse van het gebruik van onze website maken wij gebruik van Google Analytics, Criteo, Google DoubleClick, Google Tag Manager en Google Ads, en dus van cookies die een analyse van uw surfgedrag mogelijk maken. Daardoor kunnen wij de kwaliteit van onze website en de inhoud daarvan verbeteren. Wij komen te weten hoe de website wordt gebruikt en zo kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

De in het kader van de statistische analyse van onze website verkregen informatie wordt niet gekoppeld aan uw overige, in het kader van de website geregistreerde gegevens.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een statistische analyse van het gebruik van onze website is art. 6 lid 1 sub f AVG; ons gerechtvaardigde belang bestaat uit een aantrekkelijke, technisch goed functionerende en gebruikersvriendelijke weergave evenals een op de behoefte afgestemde vormgeving van onze website.

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Google Analytics gebruikt zogenoemde "cookies", tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse mogelijk maken van uw gebruik van de website. De door het cookie aangemaakte informatie over uw bezoek aan onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering op deze website van de functie waarmee het IP-adres anoniem wordt gemaakt, wordt bovendien het IP-adres vóór de overdracht binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige adres naar een server van Google in de VS gestuurd en aldaar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verstuurde geanonimiseerde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

U kunt de installatie van cookies verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; niettemin willen wij erop wijzen dat het in dit geval mogelijk is dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

U kunt de registratie van de door het cookie verzamelde en de op uw gebruik van onze website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google evenals het verwerken van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als alternatief kunt u hier klikken om van de Google Analytics-meting uitgesloten te worden.

Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming door resp. bij Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://policies.google.com/?hl=nl&gl=nl

Criteo

Op onze pagina's wordt door de technologie van Criteo (Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 München, Duitsland) informatie over het surfgedrag van de bezoekers aan onze website voor marketingdoeleinden in louter geanonimiseerde vorm verzameld en hiervoor worden cookies geplaatst.

Criteo kan zo het surfgedrag analyseren en vervolgens gerichte productadviezen als passende reclamebanner weergeven, wanneer andere websites worden bezocht. De geanonimiseerde gegevens kunnen in geen geval worden gebruikt om de bezoeker van de website persoonlijk te identificeren. De door Criteo verzamelde gegevens worden alleen gebruikt om het reclameaanbod te verbeteren. Op elke banner die in beeld verschijnt, bevindt zich rechtsonder een kleine "i" (voor informatie) die bij een mouse-over wordt geopend en door erop te klikken naar een pagina leidt waar de systematiek wordt uitgelegd en een opt-out wordt aangeboden. Door te klikken op "opt-out" wordt een "opt-out-cookie" geplaatst waardoor deze banner voortaan niet meer wordt weergegeven. Een ander gebruik of doorgifte aan derden vindt niet plaats. U kunt bij Criteo in het algemeen via de privacyverklaring en de privacyrichtlijnen meer informatie inwinnen en bezwaar maken tegen de anonieme analyse van uw surfgedrag (opt-out).

Google DoubleClick cookie

Onze website maakt verder gebruik van de online-marketingtool DoubleClick by Google. DoubleClick maakt gebruik van cookies om voor de gebruikers relevante advertenties weer te geven, de rapporten over de campagneprestatie te verbeteren of om te voorkomen dat een gebruiker dezelfde advertenties meerdere keren ziet. Via een cookie-ID registreert Google welke advertenties in welke browser worden geschakeld en kan zo verhinderen dat deze meerdere keren worden weergegeven. Bovendien kan DoubleClick met behulp van cookie-ID's zgn. conversies registreren die betrekking hebben op advertentieverzoeken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een gebruiker een DoubleClick-advertentie ziet en later met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonsgerelateerde informatie.

Op grond van de toegepaste marketingtools brengt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google tot stand. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die door toepassing van deze tool door Google worden verzameld en informeren u daarom overeenkomstig onze stand van kennis: Door de implementatie van DoubleClick krijgt Google de informatie dat u het desbetreffende deel van onze internetpresentatie hebt opgeroepen of op een advertentie van ons hebt geklikt. Wanneer u bij een dienst van Google geregistreerd bent, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs wanneer u niet bij Google bent geregistreerd of wanneer u niet bent ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de aanbieder uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt deelname aan deze trackingprocedure op verschillende wijzen verhinderen: a) door u browser dienovereenkomstig in te stellen; het onderdrukken van cookies van derden leidt er met name toe dat u geen advertenties van derde aanbieders ontvangt; b) door deactivering van de cookies voor conversietracking, door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "wwww.googleadservices.com" worden geblokkeerd, https://www.google.nl/settings/ads, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; c) door deactivering van de op interesse gebaseerde reclames van de aanbieders die deel uitmaken van de zelfreguleringscampagne "About Ads", via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt gewist wanneer u uw cookies wist; d) door permanente deactivering in uw browsers Firefox, Internet Explorer of Google Chrome via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij maken u erop attent dat u in dit geval eventueel niet alle functies van dit aanbod volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over DoubleClick by Google vindt u op https://www.google.nl/doubleclick, evenals over privacybescherming bij Google in het algemeen: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. U kunt ook de website van Network Advertising Initiative (NAI) op http://www.networkadvertising.org raadplegen.

Google Tag Manager

Op onze website gebruiken wij de Google Tag Manager van Google. De Google Tag Manager is een oplossing waarmee verkopers websitetags via een gebruikersinterface kunnen beheren. De dienst Tag Manager zelf (die de tags implementeert) is een cookievrij domein en registreert geen persoonsgegevens. De tool zorgt wel voor de activering van andere tags die van uw kant onder bepaalde omstandigheden gegevens registreren. Google Tag Manager heeft zelf geen toegang tot deze gegevens. Wanneer u op het gebied van het domein of cookies een deactivering hebt uitgevoerd, blijft deze bestaan voor alle trackingtags die met de Google Tag Manager zijn geïmplementeerd.

Google Ads

Wij maken gebruik van het online-advertentieprogramma "Google Ads" en in het kader van Google Ads van conversietracking. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google"). Wanneer u op een door Google geschakelde advertentie klikt, wordt een cookie voor conversietracking op uw computer opgeslagen. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen, bevatten geen persoonsgegevens en zijn derhalve niet bedoeld voor persoonlijke identificatie.

Wanneer u bepaalde internetpagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet verstreken is, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar deze pagina werd doorgestuurd. Elke klant van Google Ads krijgt een ander cookie. Zodoende bestaat er geen mogelijkheid dat cookies via de websites van Ads-klanten kunnen worden gevolgd.

De informatie die met behulp van het conversiecookie wordt verzameld, is bedoeld om conversiestatistieken voor Ads-klanten uit te werken die hebben gekozen voor conversietracking. Hierbij komen de klanten het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt, naar een van een conversietrackingtag voorziene pagina werden doorgestuurd en daar bijv. een product hebben gekocht. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.

Wanneer u niet aan de tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik hiervan, door de installatie van de cookies te verhinderen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen (deactiveringsmogelijkheid). U wordt dan niet in de statistieken van de conversietracking opgenomen. Verdergaande informatie evenals de privacyverklaring van Google vindt u op: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Web Fonts

De pagina maakt gebruik van zogenoemde webfonts die door Google beschikbaar worden gesteld om lettertypes uniform weer te geven. Bij het oproepen van een pagina downloadt uw browser de benodigde webfonts in uw browsercache, om teksten en lettertypes correct weer te geven.

Hiervoor moet de door u gebruikte browser verbinding maken met de servers van Google. Hierdoor wordt Google ervan op de hoogte gesteld dat onze website via uw IP-adres werd opgeroepen.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens om Google Web Fonts te gebruiken is art. 6 lid 1 sub f AVG; ons gerechtvaardigde belang bestaat uit een uniforme, aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke weergave van onze website.

Wanneer uw browser Web Fonts niet ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over Google Web Fonts vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Maps

Deze pagina maakt via een API gebruik van de kaartdienst Google Maps. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Om gebruik te kunnen maken van de functies van Google Maps moet uw IP-adres worden opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens om Google Maps te gebruiken is art. 6 lid 1 sub f AVG; ons gerechtvaardigde belang bestaat uit een aantrekkelijke en gebruikersvriendelijke weergave van onze website en een gemakkelijke herkenbaarheid van de door ons op de website aangegeven plaatsen.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Conversiemeting met de bezoekersactie-pixel van Facebook

Op onze website maken wij gebruik van de "bezoekersactie-pixel" van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Met behulp hiervan kunnen wij de acties van gebruikers volgen, nadat deze een Facebook-advertentie hebben gezien of op een Facebook-advertentie hebben geklikt. Zo kunnen wij de effectiviteit van de Facebook-advertenties voor statistische doeleinden en marktonderzoek in kaart brengen. De op deze wijze verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons en geven ons geen inzicht in de persoonsgegevens van de gebruiker. Deze gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, waarvan wij u overeenkomstig onze stand van kennis op de hoogte brengen. Facebook kan deze gegevens met uw Facebook-account verbinden en ook gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig de gegevensrichtlijnen van Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/. U kunt het Facebook evenals zijn partners toestaan om reclameadvertenties op en buiten Facebook te schakelen. Verder kan voor deze doeleinden een cookie op uw computer worden opgeslagen.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de conversiemeting met de bezoekersactie-pixel van Facebook op onze website is art. 6 lid 1 sub f AVG; ons gerechtvaardigde belang bestaat uit een aantrekkelijke, technisch goed functionerende en gebruikersvriendelijke weergave evenals een op de behoefte afgestemde vormgeving van onze website.

Microsoft Clarity


Deze website maakt gebruik van Microsoft Clarity om website-interacties te analyseren. De leverancier is Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (hierna "Microsoft Clarity" genoemd).
Microsoft Clarity is een service waarmee onder andere sessie-opnames, heat maps en ML Insights kunnen worden gemaakt. De gegevens die u maakt/verzendt, worden opgeslagen op de servers van Microsoft Clarity. Meer informatie over de functies van Microsoft Clarity vindt u op: https://docs.microsoft.com/nl-nl/clarity/faq
Wettelijke basis
De gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR. De websitebeheerder verkrijgt een overeenkomstige toestemming van u (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.
Bewaartermijn
De gegevens die u ons verstrekt voor Microsoft Clarity worden maximaal 12 maanden opgeslagen en daarna verwijderd. Raadpleeg voor meer informatie het privacybeleid van Microsoft Clarity op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
Microsoft Clarity garandeert de bescherming van gegevens in haar Online Service Voorwaarden en door gebruik te maken van de standaard contractbepalingen van de EU.

Varify

Wij gebruiken http://Varify.io van het bedrijf Varify GmbH, Südliche Münchner Straße 55, 82031 Grünwald. Varify is een dienst die het mogelijk maakt om dynamische websites (zogenaamde landingspagina's) te maken op basis van zoekopdrachten van zoekmachines.
We gebruiken cookies zodat de dynamische website die je hebt opgeroepen voor de duur van je online shop voor je beschikbaar is. Noch wij, noch de service http://Varify.io dragen persoonlijke gegevens over of slaan deze op.
Doel en rechtsgrondslag
Het gebruik van http://Varify.io is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in het efficiënt aanbieden en optimaliseren van ons online aanbod in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f. GDPR. GDPR.
Duur van de opslag
Varify slaat geen gebruikersgegevens op bij gebruik van de landing page tool. De cookies die we plaatsen worden na 2 uur verwijderd.
A/B-tests uitvoeren
Om ervoor te zorgen dat onze website voortdurend wordt ontwikkeld en aangepast aan jouw interesses, voeren we zogenaamde "A/B-tests" uit. Hiervoor slaan we cookies op in uw browser om deze "A/B-tests" te evalueren en analyseren. We hebben ervoor gezorgd dat de cookies die in uw browser worden opgeslagen geen persoonlijke gegevens van u verwerken en dat er geen conclusies over u kunnen worden getrokken. De cookies registreren alleen uw interactie met de website door u in een gebruikersgroep in te delen. De gebruikersgroep wordt anoniem geanalyseerd en geëvalueerd. Uw IP-adres wordt voor korte tijd verwerkt om de cookie af te spelen, maar wordt niet opgeslagen.

c. Gebruik van CloudFlare

Op onze website worden functies van CloudFlare gebruikt. Aanbieder is CloudFlare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, VS.

CloudFlare biedt een zgn. wereldwijd verspreid Content Delivery Network met DNS aan. Technisch wordt de informatie-overdracht tussen uw browser en onze website via het netwerk van CloudFlare geleid. CloudFlare is daarmee in staat het dataverkeer tussen gebruikers en onze website te analyseren om bijvoorbeeld aanvallen op onze diensten te herkennen en af te weren. Bovendien slaat CloudFlare in sommige gevallen cookies op uw computer op voor optimalisatie en analyse.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van CloudFlare is art. 6 lid 1 sub f AVG; ons gerechtvaardigde belang bestaat er met name uit aanvallen op onze diensten te herkennen en af te weren.

Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van CloudFlare: https://www.cloudflare.com/security-policy/.

d. Gebruik en toepassing van affilinet

Op deze website zijn componenten van het bedrijf affilinet geïntegreerd. Affilinet is een Duits affiliate netwerk dat affiliate marketing aanbiedt. Exploitatiemaatschappij van affilinet is affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland.

Affiliate marketing is een vorm van internetmarketing waarbij het commerciële exploitanten van internetpagina's, de zogenoemde merchants of advertisers (adverteerders) mogelijk wordt gemaakt, reclame die meestal via klik- of sale-provisies wordt betaald, op internetpagina's van derden dus bij verkooppartners, die ook wel affiliates of publishers worden genoemd, te tonen. De merchant stelt via het affiliate netwerk een reclamemiddel, dus een reclamebanner of andere geschikte middelen op het gebied van internetreclame ter beschikking. Als er uit het doorverwijzen van klanten naar de adverteerders een verkoop of lead volgt, ontvangt de affiliate hiervoor een vergoeding van de adverteerder. Er kan ook op andere manieren reclame worden gemaakt zoals bijv. via keyword-advertising of e-mailmarketing.

Affilinet plaatst een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, werd hierboven al uitgelegd. Het trackingcookie van affilinet slaat geen persoonsgegevens op. Alleen het identificatienummer van de affiliate, dus van de partner die voor de potentiële klant zorgt, evenals het volgnummer van de bezoeker aan een internetpagina en van het aangeklikte reclamemiddel worden opgeslagen. Doel van het opslaan van deze gegevens is de afhandeling van provisiebetalingen tussen een merchant en de affiliate die via het affiliate netwerk, dus affilinet, worden afgehandeld.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens bij het gebruik van affilinet is art. 6 lid 1 sub f AVG; ons gerechtvaardigde belang bestaat uit een adequate marketing en uit de verbetering van onze producten en services.

De betrokken persoon kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals boven reeds beschreven, te allen tijde verhinderen door de gebruikte internetbrowser dienovereenkomstig in te stellen en daarmee permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat affilinet een cookie op het informatietechnologische systeem van de betrokken persoon plaatst. Bovendien kunnen door affilinet reeds geplaatste cookies te allen tijde via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden gewist.

De geldende privacybepalingen van affilinet kunnen op https://www.awin.com/nl/juridisch/privacy-policy worden opgeroepen.

e. Social links

Op de website zijn links naar diensten als Google+, YouTube, Facebook, Twitter en Xing geïmplementeerd. Na het aanklikken van de link wordt u doorgestuurd naar de pagina van de desbetreffende aanbieder, d.w.z. pas dan wordt gebruikersinformatie naar de desbetreffende aanbieder doorgestuurd. Wij hebben geen invloed meer op het verzamelen, verwerken en gebruiken van eventueel met het aanklikken van de link naar een derde verzonden persoonsgegevens (zoals bijvoorbeeld het IP-adres of de URL, de pagina waarop de link zich bevindt), omdat het gedrag van derden natuurlijk aan onze controle is onttrokken. Informatie over de omgang met uw gegevens bij het gebruik van de websites van andere aanbieders kunt u vinden in de desbetreffende privacyverklaringen van deze aanbieders.

Actief gebruik van de website

Behalve het puur informatieve gebruik van onze website kunt u onze website ook actief gebruiken om een van onze producten te bestellen, u te registreren voor onze nieuwsbrief of om contact met ons op te nemen. Als aanvulling op de boven beschreven verwerking van uw persoonsgegevens bij een puur informatief gebruik, verwerken wij vervolgens ook andere persoonsgegevens van u die wij nodig hebben voor de afhandeling van uw bestelling of voor het in behandeling nemen en beantwoorden van uw aanvraag.

a. Gebruikersaanvragen

Om uw aanvragen aan ons, bijv. via het contactformulier, aan ons e-mailadres of per telefoon, in behandeling te kunnen nemen en te kunnen beantwoorden, verwerken wij de door u in dit verband meegedeelde persoonsgegevens van u.

Bij aanvragen via het contactformulier moet u uw voor- en achternaam en uw e-mailadres invoeren. Uw telefoonnummer en een rekeningnummer kunt u vrijwillig opgeven.

Bij aanvragen aan een van onze e-mailadressen verwerken wij in ieder geval uw e-mailadres om u een antwoord toe te sturen evenals de overige informatie die u ons in het kader van uw bericht toezendt.

Bij aanvragen via Facebook verwerken wij de in verband met uw Facebookaccount vermelde naam evenals de overige informatie die u ons in het kader van uw bericht toezendt.

Bij aanvragen per telefoon verwerken wij de door u meegedeelde persoonsgegevens.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met gebruikersaanvragen voor de beantwoording van gebruikersaanvragen is art. 6 lid 1 sub f AVG. Ons gerechtvaardigde belang bestaat uit een doelmatige beantwoording van klantaanvragen.

b. Onlineshop en bestelproces

Binnen onze onlineshop maken wij het u mogelijk een bestelling uit ons assortiment te plaatsen. U kunt in de onlineshop artikelen uit ons assortiment in de winkelwagen leggen. In de winkelwagen worden alle artikelen en het bijbehorende aantal opgeslagen. Om u de bestelling gemakkelijker te maken, slaan wij een nog niet volledig voltooide bestelling eveneens op, zodat u deze bij een volgend bezoek kunt voltooien.

Wanneer u in onze onlineshop goederen bestelt, verzamelen wij persoonsgegevens van u om de bestelling in het kader van de onlinehandel in ontvangst te nemen, af te handelen en u de bestelde goederen te kunnen toesturen. Voor alle bestellingen verwerken wij uw aanspreekvorm, uw naam, uw adres, uw e-mailadres en eventuele betalingsgegevens (bijv. creditcardnummer), die u ons meedeelt.

Wij verwerken de door u meegedeelde gegevens conform art. 6 lid 1 sub b AVG voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten, met name het uitbrengen van de offerte, de uitvoering en afhandeling van uw bestelling evenals het beheren van de klantrelatie. Het niet beschikbaar stellen van benodigde gegevens kan tot gevolg hebben dat er geen overeenkomst kan worden gesloten.

c. Naleving van wettelijke voorschriften

Wij verwerken uw persoonsgegevens bovendien om te voldoen aan overige wettelijke plichten waarvoor wij ons in verband met de afhandeling van de bestelling geplaatst zien. Hiertoe behoren met name handels-, commerciële of fiscaalrechtelijke bewaartermijnen.

Wij verwerken uw persoonsgegevens daarbij om aan een wettelijke verplichting te voldoen waaraan wij conform art. 6 lid 1 sub c AVG zijn onderworpen, in combinatie met handels-, commercieel of fiscaal recht, wanneer wij verplicht zijn uw gegevens te registreren en te bewaren.

d. Wetshandhaving

Wij verwerken uw persoonsgegevens bovendien om onze rechten te kunnen claimen en onze wettelijke aanspraken te kunnen handhaven. Wij verwerken uw persoonsgegevens eveneens om ons tegen wettelijke aanspraken te kunnen verdedigen. Ten slotte verwerken wij uw persoonsgegevens, wanneer dit nodig is voor het afwenden of vervolgen van strafbare feiten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor dit doel om onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6 lid 1 sub f AVG te handhaven, wanneer wij wettelijke aanspraken claimen of ons bij juridische geschillen verdedigen of wij strafbare feiten verhinderen of ophelderen.

e. Gebruik voor reclamedoeleinden

Nieuwsbrief

Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens voor het toezenden van onze nieuwsbrief. Wanneer u zich via onze website voor de nieuwsbrief aanmeldt, verzamelen wij daarbij als verplichte gegevens uw e-mailadres. Voor de aanmelding voor en verzending van onze nieuwsbrief maken wij gebruik van MailChimp, die in het kader van een orderverwerking voor ons werkzaam wordt.

U kunt verleende toestemming tegenover ons te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen. De herroeping tast echter niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden. U kunt zich dus te allen tijde voor de nieuwsbrief afmelden door een bericht te sturen naar de onder cijf. I genoemde contactgegevens of via een daarvoor bestemde afmeldlink in de nieuwsbrief.

Wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens voor het verzenden van de nieuwsbrief is, wanneer u ons toestemming hebt verleend, art. 6 lid 1 sub a AVG.

Gebruik van gegevens voor e-mailreclame en het recht van verzet

Wanneer wij uw e-mailadres in verband met het sluiten van de overeenkomst en de beschikbaarstelling van onze producten ontvangen en u hier geen bezwaar tegen hebt gemaakt, behouden wij ons voor u regelmatig andere, voor u interessante aanbiedingen voor dergelijke producten uit ons aanbod per e-mail toe te sturen. U kunt tegen het gebruik van uw e-mailadres te allen tijde bezwaar maken door een bericht naar de onder cijf. I genoemde contactmogelijkheden te sturen of via een daarvoor bestemde afmeldlink in de reclamemail, zonder dat hiervoor andere dan de verzendkosten volgens de basistarieven ontstaan.

Wanneer u ons uw e-mailadres in verband met de aankoop van goederen of diensten hebt meegedeeld en wij u gepersonaliseerde reclame toesturen, verwerken wij uw gegevens voor de verzending van e-mailreclame om onze gerechtvaardigde belangen te handhaven conform art. 6 lid 1 sub b AVG samen met § 7 lid 3 van de Duitse wet tegen oneerlijke concurrentie. Ons gerechtvaardigde belang is gebaseerd op onze economische belangen bij de uitvoering van reclamemaatregelen en bij doelgroepgeoriënteerde reclame.

f. Toezending van een sollicitatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van uw sollicitatie wanneer u ons deze ter beschikking stelt. In de sollicitatiestukken kunnen zich bijzondere categorieën persoonsgegevens bevinden.

Verwerking van persoonsgegevens

In de regel bestaan sollicitantengegevens uit de volgende informatie: voor- en achternaam, evt. uw academische graad, geboortedatum en -plaats, contactgegevens (adres, e-mail, telefoonnummer en/of mobiel nummer), sollicitatiestukken (motivatiebrief, cv, rapporten), talenkennis, capaciteiten. Bovendien verwerken wij de gegevens die u ons in het kader van contactleggingen per e-mail toestuurt.

Wij leggen de door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens in het kader van de wettelijke richtlijnen aan onze beslissingen in de sollicitatieprocedure ten grondslag. Wij gebruiken bijv. uw beroepsmatige kwalificatie voor de beslissing of wij u in aanmerking nemen voor de eerste ronde van de selectieprocedure of voor een persoonlijke indruk tijdens een sollicitatiegesprek, om te beslissen of wij u de baan aanbieden waarop u heeft gesolliciteerd.

Wij verwerken uw persoonsgegevens daarbij op grond van de volgende rechtsgrondslagen:

 • gegevensverwerking voor de beslissing over de totstandkoming van een arbeidsverhouding, art. 88 lid 1 AVG samen met § 26 lid 1 zin 1 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens.

Verwerking van bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens zijn volgens art. 9 AVG persoonsgegevens die betrekking hebben op ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze (bijv. gegevens over het lidmaatschap van een kerk/geloofsgemeenschap) of levensbeschouwelijke overtuiging, lidmaatschap van een vakbond, genen, biometrie (bijv. foto's), gezondheid (bijv. gegevens over de mate van een lichamelijke of geestelijke beperking) seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Wanneer uw curriculum vitae bijzondere categorieën persoonsgegevens bevat, verzamelen wij deze niet met opzet. Wij verzoeken u uitdrukkelijk ons dergelijke gegevens niet toe te sturen.

Wanneer u ons als onderdeel van uw sollicitatiestukken vrijwillig en in strijd met ons uitdrukkelijke verzoek bijzondere categorieën persoonsgegevens volgens art. 9 lid 1 AVG toestuurt (bijv. uw foto of gegevens over het lidmaatschap van een kerk/geloofsgemeenschap), slaan wij deze op op basis van uw toestemming volgens art. 88 lid 1 AVG samen met § 26 lid 3 zin 2 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens. Dit geldt ook wanneer u ons in het verdere verloop van de sollicitatieprocedure andere bijzondere persoonsgegevens meedeelt. Door de vrijwillige toezending van deze gegevens verklaart u zich akkoord met de opslag van deze bijzondere persoonsgegevens in het kader van het sollicitatieproces.

Wij houden in principe geen rekening met deze bijzondere persoonsgegevens bij het nemen van een beslissing, tenzij het op grond van wettelijke verplichtingen vereist is rekening te houden met deze bijzondere persoonsgegevens. Het is bijv. bij sommige kennisgevingen van vacatures mogelijk dat mensen met een beperking in overeenstemming met de geldende wetten met voorrang worden behandeld. De gegevens zijn in deze gevallen altijd vrijwillig en worden met uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt, die u door vrijwillige toezending van deze gegevens verleent.

Wij verwerken uw bijzondere persoonsgegevens op grond van de volgende rechtsgrondlagen:

 • volgens art. 9 lid 1 AVG op grond van uw toestemming volgens art. 88 lid 1 AVG samen met § 26 lid 3 zin 2 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens.

IV. Links

Enkele gedeelten van onze websites bevatten links naar de websites van derde aanbieders. Deze websites zijn onderworpen aan eigen beginselen inzake gegevensbescherming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de exploitatie daarvan inclusief de omgang met gegevens. Wanneer u informatie naar of via dergelijke pagina's van derde aanbieders verzendt, dient u de privacyverklaringen van deze pagina's te controleren voordat u daar informatie naartoe stuurt die aan uw persoon kunnen worden gekoppeld.

V. Categorieën ontvangers

In eerste instantie worden onze medewerkers op de hoogte gesteld van uw persoonsgegevens. Bovendien maken wij voor sommige bedrijfsprocessen, met name IT-services, de afhandeling van overeenkomsten, het onderhoud van de klantrelatie en servicediensten tegenover klanten en belangstellenden gebruik van zorgvuldig geselecteerde dienstverleners die in onze opdracht handelen. Voor een deel ontvangen onze dienstverleners uw persoonsgegevens als opdrachtverwerker en zijn dan bij de omgang met uw persoonsgegevens strikt gebonden aan onze instructies. Voor een deel werken de ontvangers zelfstandig met uw gegevens die wij naar hen toesturen.

Hieronder noemen wij nog enkele categorieën ontvangers van uw persoonsgegevens: betaaldienstaanbieders, nieuwsbriefdiensten, communicatiedienstverleners, logistieke dienstverleners, kredietinformatiediensten, incassodiensten, reclame- en marktonderzoeksdienstverleners, drukdienstverleners, advocatenkantoren, belastingadvieskantoren en accountantskantoren.

VI. Doorgifte aan derde landen

Wij kunnen persoonsgegevens ook doorgeven aan ontvangers die gevestigd zijn buiten de EER in zogenoemde derde landen. In dit geval verzekeren wij ons er vóór doorgifte van, dat bij de ontvanger sprake is van ofwel een adequaat gegevensbeschermingsniveau (bijv. op grond van een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie voor het desbetreffende land of het overeenkomen van zgn. standaard EU-contractclausules van de Europese Unie met de ontvanger) of dat uw toestemming voor doorgifte aanwezig is.

In het kader van het gebruik van tools van Google verzenden wij uw ingekorte IP-adres naar de VS. De gegevensoverdracht berust op het uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1250 van de EU-Commissie van 12 juli 2016 volgens de richtlijn 95/46/EG van het Europese Parlement en van de Raad betreffende de gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming (EU-US Privacy Shield). Een certificering volgens het EU-US Privacy Shield biedt een garantie voor de aanwezigheid van een gegevensbeschermingsniveau dat in overeenstemming is met het Europese privacyrecht. Een eventuele gegevensoverdracht aan de hand van de bezoekersactie-pixel van Facebook evenals het gebruik van CloudFlare berust eveneens op het EU-US Privacy Shield.

VII. Opslagperiode

Wanneer in deze privacyverklaring geen aparte informatie volgt betreffende verwijdering, wissen wij uw persoonsgegevens wanneer deze voor de zakenrelatie, met name voor de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten, niet meer nodig zijn en er geen wettelijke bewaarplichten of wettelijke rechtvaardigingsgrondslagen meer bestaan. De in het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) en in de Duitse Algemene Wet inzake Rijksbelastingen (AO) geregelde termijnen voor bewaring bedragen twee tot tien jaar. Bovendien beïnvloeden ook de verjaringstermijnen de opslagperiode. De verjaringstermijn bedraagt in de regel tussen 12 en 36 maanden, maar kan ook tot wel 30 jaar bedragen.

VIII. Uw rechten als betrokken persoon

Rechten op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, gegevensoverdracht

U heeft volgens art. 15 AVG het recht om te allen tijde informatie te ontvangen of en welke persoonsgegevens betreffende uw persoon bij ons zijn opgeslagen en aan wie wij deze evt. hebben doorgegeven. Verder komen u met inachtneming van de wettelijke bepalingen de rechten op correctie (art. 16 AVG), verwijdering (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) evenals gegevensoverdracht (art. 20 AVG) toe.

Recht van verzet

Verder kunt u volgens art. 21 lid 1 AVG verzet aantekenen tegen een gegevensverwerking die wij op grond van art. 6 lid 1 sub f AVG (op basis van een belangenafweging) uitvoeren, te allen tijde om redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie. U kunt met name bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor directe reclame met uitwerking voor de toekomst.

Recht op herroeping

U kunt verleende toestemming tegenover ons te allen tijde en zonder opgaaf van redenen herroepen. De herroeping tast echter niet de rechtmatigheid aan van de verwerking die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden.

Rechten claimen

U kunt de bovengenoemde rechten schriftelijk claimen tegenover de privacyfunctionaris van onze onderneming, wiens naam en contactgegevens onder cijf. II zijn vermeld.

Neem er a.u.b. nota van dat wij ons voorbehouden van u meer bewijzen over uw identiteit als werkelijk betrokkene die de hier genoemde rechten claimt te eisen, wanneer twijfel bestaat over het feit dat u deze rechten als werkelijk betrokkene claimt.

Recht tot het indienen van klachten bij de toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming

U heeft het recht om onder de voorwaarden van art. 77 AVG klachten in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw verblijfplaats, van uw werkplek of van de plaats waar de vermoedelijke overtreding heeft plaatsgevonden, wanneer u van mening bent dat de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens strijdig is met de AVG. Het recht tot het indienen van klachten bestaat ongeacht een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

De verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit gegevensbescherming voor onze onderneming is:

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit
(Deelstaatcommissaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid)
Baden-Württemberg
Königstrasse 10 a
70173 Stuttgart
Duitsland
E-mail: [email protected]

IX. Omvang van uw plichten om gegevens beschikbaar te stellen

In principe bent u niet verplicht ons uw persoonsgegevens mee te delen. Wanneer u dat echter niet doet, zullen wij u onze website niet ter beschikking kunnen stellen, uw aanvragen aan ons niet kunnen beantwoorden en met u geen overeenkomst kunnen sluiten. Persoonsgegevens die verplicht moeten worden vermeld, zijn telkens gemarkeerd met een "*", alle andere persoonsgegevens die u ons meedeelt zijn vrijwillige gegevens.

X. Geautomatiseerde besluitvorming / profiling

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profiling (geautomatiseerde analyse van uw persoonlijke omstandigheden).


Informatie over uw recht van verzet art. 21 AVG

 1. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, die plaatsvindt op grond van art. 6 lid 1 f AVG (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging) of art. 6 lid 1 e AVG (gegevensverwerking in het openbaar belang), wanneer daarvoor sprake is van redenen die voortkomen uit uw bijzondere situatie. Dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepaling zoals bedoeld in art. 4 AVG.

  Wanneer u verzet aantekent, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende gewettigde redenen voor bescherming van de verwerking zijn die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

 2. Wij verwerken uw persoonsgegevens in afzonderlijke gevallen ook om directe reclame te maken. Wanneer u geen reclame wilt ontvangen heeft u te allen tijde het recht daar verzet tegen aan te tekenen; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke directe reclame. Dit verzet zullen wij voor de toekomst in acht nemen.

  Uw gegevens zullen wij niet meer voor het maken van directe reclame verwerken, wanneer u verzet tegen de verwerking voor deze doeleinden hebt aangetekend.

Het verzet kan zonder formaliteit worden aangetekend en dient indien mogelijk te worden gericht aan de onder cijfer I vermelde contactgegevens van onze onderneming.

XI. Wijzigingen

Wij behouden ons voor deze privacyverklaring af en toe aan te passen, zodat deze steeds voldoet aan de actuele wettelijke eisen of om wijzigingen van onze diensten in de privacyverklaring te realiseren, bijv. bij de introductie van nieuwe services. Voor uw hernieuwde bezoek geldt dan de nieuwe privacyverklaring. Wanneer niets anders is bepaald, treden dergelijke wijzigingen direct in werking. Controleer deze privacyverklaring daarom regelmatig om de telkens actueelste versie in te zien.Voor het laatst geactualiseerd in april 2019